Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на онлайн магазин Странджа Еко Пак

 

 

1. ДЕФИНИЦИИ

 

  • Собственик: Странджа Еко Пак ЕООД, ЕИК: 206643545, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Иван Вазов" 24.
  • Онлайн магазин: Уебсайт с адрес strandjaeco.com, собственост на Странджа Еко Пак ЕООД, на който се предлагат за продажба мед и продукти с мед.
  • Клиент: Всяко физическо или юридическо лице, което използва онлайн магазина за покупка на стоки.
  • Продукт: Всяка стока, предлагана за продажба в онлайн магазина.
  • Поръчка: Електронен документ, изготвен от Клиента, чрез който той заявява желанието си да закупи Продукт от онлайн магазина.
  • Договор: Договор за покупко-продажба, сключен между Странджа Еко Пак ЕООД и Клиента, за покупка на Продукт от онлайн магазина.

 

2. ПРЕДМЕТ

 

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Странджа Еко Пак ЕООД и Клиента, във връзка с ползването на онлайн магазина и сключването на Договори за покупко-продажба на Продукти.

 

3. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

 

Достъпът до онлайн магазина е безплатен. Клиентът може да се регистрира в онлайн магазина, като попълни регистрационна форма. При регистрацията Клиентът е длъжен да предостави верни и актуални данни. Странджа Еко Пак ЕООД има право да откаже регистрация на Клиент, без да е необходимо да мотивира отказа си.

 

4. ПОРЪЧКА

 

Клиентът може да направи Поръчка, като избере Продукт от онлайн магазина и го добави в количката си. За да финализира Поръчката, Клиентът е длъжен да попълни електронна форма, в която да посочи: * своите лични данни; * данни за доставка; * начин на плащане. Странджа Еко Пак ЕООД има право да откаже изпълнението на Поръчка, без да е необходимо да мотивира отказа си. Договорът за покупко-продажба между Странджа Еко Пак ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждението на Поръчката от страна на Странджа Еко Пак ЕООД.

 

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 

Цените на Продуктите са в български лева, с включен ДДС. Клиентът може да заплати цената на Продуктите по следните начини: * чрез наложен платеж; * чрез банков превод; * чрез онлайн плащане с карта.

 

6. ДОСТАВКА

 

Странджа Еко Пак ЕООД се задължава да достави Продуктите на Клиента в срок до 5 работни дни от потвърждението на Поръчката. Доставката се извършва чрез куриерска фирма. Разходите за доставка са за сметка на Клиента.

 

7. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

 

Клиентът има право да върне закупения Продукт в срок от 14 дни от датата на получаването му, без да е необходимо да мотивира решението си. Върнатият Продукт трябва да е в оригиналната си опаковка, без да е използван или повреден. Странджа Еко Пак ЕООД е длъжен да възстанови на Клиента сумата, платена за Продуктите, в срок от 14 дни от датата на получаване на върнатия Продукт.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

 

Уебсайтът предоставя информация за продуктите, но не носи отговорност за последствията от тяхното използване. Странджа Еко Пак не носи отговорност за вреди, причинени от неправилно използване на продуктите.

 

9. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

 

Странджа Еко Пак има правото да променя настоящите общи условия по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.

 

10. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Всички текстове, снимки и друго съдържание, публикувано на уебсайта, са собственост на Странджа Еко Пак или се използват с разрешението на собствениците си.

 

11. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Използвайки уебсайта, потребителите се съгласяват с настоящите общи условия.